PROJEKCE

Služby

Zajišťujeme projekční činnost v oblasti silnoproudé elektrotechniky do 35 kV

Dokumentace pro silnoproudou elektrotechniku specifikuje zařízení a systémy v technických podrobnostech, které dokládají splnění normových hodnot a právních předpisů. Spadá do sekce techniky prostředí staveb, jenž je součástí dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu.
vedení VN
trafostanice a hlavní rozvody NN a VN
přípojky elektrické energie NN a VN
přeložky venkovního vedení VN a NN
veřejné osvětlení

Máte zájem o nacenění?

Ceny projektů silnoproudé elektrotechniky, bleskosvodů a elektronických komunikací budou stanoveny vždy po dohodě projektanta s investorem/provozovatelem, a to na základě rozsahu, velikosti projektovaných objektů a požadavcích investora/provozovatele.
Chci nacenit projekt

Služby

Stupně projektové dokumentace

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
Dokumentace pro provádění stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace bouracích prací
Projekty jsou zpracovány v kreslícím programu Microstation a vyhotoveny dle směrnic ČEZ Distribuce a.s..
315 762 013
KONTAKTUJTE NÁS
m.kalcu@email.cz
NAPIŠTE NÁM
Uhy u Velvar 58, 
27324 Uhy
KDE PŮSOBÍME

Jsme dodavatelem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. člena skupiny ČEZ

Elektromontáže Miloslav Kalců – Naší práci se věnujeme od roku 1990. Zaměřujeme se na montáže NN + VN, stožárových, vnitřních a kioskových trafostanic do 35 kV, veřejného osvětlení.
IČ: 10234845, DIČ: CZ5607020639
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou A 44660 od 25. 7. 2001
© 2024 Všechna práva vyhrazena | Elektromontáže Miloslav Kalců | Kralupy n. Vltavou, Uhy u Velvary